VỀ SỰ HỢP TÁC VỚI GIA ĐÌNH Partnerships for Families (PFF)

VỀ SỰ HỢP TÁC VỚI GIA ĐÌNH PARTNERSHIPS FOR FAMILIES (PFF)

(PFF) là một chương trình do Bộ Dịch vụ Gia đình và Trẻ em (DCFS) tài trợ, được thiết lập để tăng cường các yếu tố bảo vệ trong gia đình và để ngăn ngừa việc lạm dụng trẻ em. Các dịch vụ ngăn ngừa tự nguyện do PFF phát triển được cung cấp từ 6 đến 12 tháng cho các phụ nữ mang thai và gia đình có trẻ em từ 5 tuổi trở xuống có nguy cơ cao về việc hành hạ trẻ em. Trung tâm Cộng đồng và Thanh thiếu niên Koreatown (Koreatown Youth and Community Center (KYCC)) đang cung cấp chương trình PFF cho cộng đồng người Mỹ gốc Á/Thái Bình Dương với các tổ chức hợp tác khác để cải thiện kết quả ở cấp độ gia đình và cộng đồng.

DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI PFF BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỀ :

  • Cố vấn Tổng quát
  • Can thiệp Khủng hoảng
  • Quản lý Hồ sơ
  • Hỗ trợ Vững chắc
  • Tâm lý trị liệu

NHỮNG AI ĐƯỢC PHỤC VỤ THEO CHƯƠNG TRÌNH NÀY?

PFF được tạo ra để cải thiện phẩm chất cuộc sống cho trẻ em từ giai đoạn trước khi sinh đến 5 tuổi.

Nhóm dân cư mục tiêu là phụ nữ mang thai hoặc gia đình có một hoặc nhiều trẻ em từ 5 tuổi trở xuống có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ sau đây đối với việc hành hạ trẻ em:

  • Bạo hành gia đình
  • Lạm dụng chất gây nghiện
  • Các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần (ví dụ: trầm cảm / lo lắng sau khi sinh)
  • Tuổi trẻ (ví dụ: cha mẹ ở tuổi vị thanh niên)
  • Các gia đình có nguy cơ cao được giới thiệu đến chương trình PFF bởi Bộ Dịch vụ Gia đình và Trẻ em

 

CLINICAL SERVICES

APCTC – Alhambra Center
1635 W. Main Street #100
Alhambra, CA 91810
(626) 248-1800
apctc.org

PARTNERS

 

FacebookTwitter